Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Design Kahvila ALKU Oy, Olavinkatu 44, 57100 Savonlinna
y-tunnus 2767528-6

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Elina Loukes
kahvila@kahvilaalku.fi

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteritietoja käsitellään markkinointiin, asiakassuhteiden ylläpitoon ja kehittämiseen liittyen. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen ilmoittamalla siitä Design Kahvila ALKU Oy:lle.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Yrityksen nimi
  • Puhelin
  • Viesti

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja kilpailujen ja arvontojen yhteydessä sekä yhteydenottolomakkeen kautta.

7. Tietojen luovutus

Design Kahvila ALKU Oy voi luovuttaa asiakastietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

8. Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterin pitäjän tietojärjestelmä on suojattu  yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa jotka myönnetään vain rekisterin pitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.